تعرفه های کارت ویزیت،تراکت، بروشور و کاتالوگ بهارستان

لطفا جهت سفارش اقلام چاپی وارد پرتال خرید شوید و در صورتی که ثبت نام ننموده اید ابتدا ثبت نام نمایید

هر گونه اشتباه در انتخاب اندازه و جنس سفارش بر عهده مشتری می باشد

جهت آمادگی در دادن قیمت به مشتری همیشه یک پرینت از فایل را داشته باشید لینک پرینت تعرفه

تعرفه های چاپ کارت ویزیت معمولی

جنس
گرم
8,5 * 4,8
8,5 * 9,6
8,5 * 14,4
17 * 9,6
رو
تعداد
براق 1 رو
300
110.000 ریال
220.000 ریال
330.000 ریال
440.000 ریال
1 رو
1000
براق 1 رو یکروزه
300
140.000 ریال
280.000 ریال
420.000 ریال
560.000 ریال
1 رو
1000
براق 1رو 6 ساعته
300
180.000 ریال
360.000 ریال
540.000 ریال
720.000 ریال
1 رو
1000
براق 2 رو
300
160.000 ریال
320.000 ریال
480.000 ریال
640.000 ریال
2 رو
1000
براق 2 رو یکروزه
300
200.000 ریال
400.000 ریال
600.000 ریال
800.000 ریال
2 رو
1000
براق 2 رو 6 ساعته
300
220.000 ریال
440.000 ریال
660.000 ریال
880.000 ریال
2 رو
1000
مات 1 رو
300
110.000 ریال
120.000 ریال
330.000 ریال
440.000 ریال
1 رو
1000
مات 1 رو یکروزه
300
140.000 ریال
280.000 ریال
420.000 ریال
560.000 ریال
1 رو
1000
مات 1 رو 6 ساعته
300
180.000 ریال
360.000 ریال
540.000 ریال
720.000 ریال
1 رو
1000
مات 2 رو
300
160.000 ریال
320.000 ریال
480.000 ریال
640.000 ریال
2 رو
1000
مات 2 رویکروزه
300
200.000 ریال
400.000 ریال
600.000 ریال
800.000 ریال
2 رو
1000
مات 2 رو 6 ساعته
300
220.000 ریال
440.000 ریال
660.000 ریال
880.000 ریال
2 رو
1000
کتان آلمان 1 رو
300
240.000 ریال
480.000 ریال
720.000 ریال
960.000 ریال
1 رو
1000
کتان آلمان 1 رو فوری
300
260.000 ریال
520.000 ریال
780.000 ریال
104.000 ریال
1 رو
1000
کتان آلمان 2 رو
300
260.000 ریال
520.000 ریال
780.000 ریال
104.000 ریال
2 رو
1000
کتان آلمان 2 رو فوری
300
280.000 ریال
560.000 ریال
840.000 ریال
1.120.000 ریال
2 رو
1000
کتان امباس 1 رو
300
150.000 ریال
300.000 ریال
450.000 ریال
600.000 ریال
1 رو
1000
کتان امباس 1 رو فوری
300
160.000 ریال
320.000 ریال
480.000 ریال
640.000 ریال
1 رو
1000
کتان امباس 2 رو
300
170.000 ریال
340.000 ریال
510.000 ریال
680.000 ریال
2 رو
1000
کتان امباس 2 رو فوری
300
180.000 ریال
360.000 ریال
540.000 ریال
720.000 ریال
2 رو
1000
لیبل بدون سلفون
-
150.000 ریال
300.000 ریال
450.000 ریال
600.000 ریال
1 رو
1000
لیبل سلفون دار
-
160.000 ریال
320.000 ریال
480.000 ریال
640.000 ریال
1 رو
1000
لیبل سلفون دار فوری
-
170.000 ریال
340.000 ریال
510.000 ریال
680.000 ریال
1 رو
1000
گلاسه نویوی
300
120.000 ریال
240.000 ریال
360.000 ریال
480.000 ریال
1 رو
1000
گلاسه نویوی
300
170.000 ریال
340.000 ریال
510.000 ریال
680.000 ریال
2 رو
1000

تعرفه های چاپ کارت ویزیت لمینتی

جنس
گرم
اندازه
قیمت
رو
تعداد
لمینت براق
300
90-60 میلی متر
480.000 ریال
2 رو
1000
لمینت براق فوری
300
90-60 میلی متر
600.000 ریال
2 رو
1000
لمینت براق ویزیتی
300
85.48 میلی متر
400.000 ریال
2 رو
1000
لمینت براق مربع
300
58-58 میلی متر
380.000 ریال
2 رو
1000
لمینت مات
300
90-60 میلی متر
680.000 ریال
2 رو
1000
لمینت مات فوری
300
90-60 میلی متر
800.000 ریال
2 رو
1000
لمینت مات ویزیتی
300
85-48 میلی متر
600.000 ریال
2 رو
1000
لمینت مات مربع
300
58-58 میلی متر
580.000 ریال
2 رو
1000
لمینت برجسته
600
90-60 میلی متر
480.000 ریال
2 رو
1000
لمینت برجسته فوری
300
90-60 میلی متر
650.000 ریال
2 رو
1000
لمینت برجسته ویزیتی
300
85.48 میلی متر
400.000 ریال
2 رو
1000
لمینت برجسته مربع
600
58-58 میلی متر
380.000 ریال
2 رو
1000
لمینت براق دوگوش گرد
300
90-60 میلی متر
580.000 ریال
2 رو
1000
لمینت مات دوگوش گرد
300
90-60 میلی متر
780.000 ریال
2 رو
1000
لمینت براق طلا کارت
300
90-60 میلی متر
1.100.000 ریال
2 رو
1000
لمینت مات طلا کارت
300
90-60 میلی متر
1.250.000 ریال
2 رو
1000
لمینت برجسته طلاکوب
300
90-60 میلی متر
850.000 ریال
2 رو
1000
لمینت برجسته طلاکوب ویزیتی
300
85.48 میلی متر
600.000 ریال
2 رو
1000
سلفون مات دورو دورگرد موضعی
300
90-60 میلی متر
480.000 ریال
2 رو
1000
سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب
300
90-60 میلی متر
1.050.000 ریال
2 رو
1000
سلفون براق دورگرد
300
90-60 میلی متر
310.000 ریال
2 رو
1000
سلفون براق دورگرد فوری
300
90-60 میلی متر
350.000 ریال
2 رو
1000
سلفون براق دورگرد 6 ساعته
300
90-60 میلی متر
450.000 ریال
2 رو
1000
سلفون مات دورودورگرد
300
90-60 میلی متر
310.000 ریال
2 رو
1000
سلفون مات دورو دورگرد فوری
300
90-60 میلی متر
350.000 ریال
2 رو
1000
سلفون مات دورودورگرد 6 ساعته
300
90-60 میلی متر
450.000 ریال
2 رو
1000

تعرفه های چاپ برچسب ها

جنس
گرم
اندازه
قیمت
رو
تعداد
لیبل سلفون دار
-
85.48 میلی متر
160.000 ریال
1 رو
1000
لیبل بدون سلفون
-
85.48 میلی متر
150.000 ریال
1 رو
1000
لیبل فیلتر یووی
-
85.48 میلی متر
170.000 ریال
1 رو
1000
لیبل شیشه ای خوانا
-
85.48 میلی متر
650.000 ریال
1 رو
1000
لیبل نا خوانا
-
85.48 میلی متر
650.000 ریال
1 رو
برچسب اموال نقره ای
-
1.5-5 میلی متر
400.000 ریال
1 رو
1000
برچسب اموال
-
1.5-5 میلی متر
350.000 ریال
1 رو
1000

تعرفه های چاپ کارت ویزیت با برش خاص

لطفا کارت های خاص را بر اساس  قالب های موجود در سایت طراحی نمایید 

جنس
گرم
اندازه
قیمت
رو
تعداد
سلفون براق با برش خاص
300
2 لت
500000 ریال
2 رو
1000
سلفون مات با برش خاص
300
2 لت
500000 ریال
2 رو
1000
نمونه ویزیت
-
رو
سلفون مات
-
رو
pvc
-
رو
pvc
-
رو


تعرفه های چاپ کارت ویزیت پی وی سی و شیشه ای

لطفا کارت های پی وی سی را بر اساس  راهنمای طراحی کارت های پی وی سی و شیشه ای طراحی نمایید 

جنس
ضخامت
اندازه
قیمت
رو
تعداد
قیمت کارت ویزیت
-
رو
پی وی سی ساده
300mic
54در 8.56
2350000 ریال
2 رو
1000
پی وی سی 500میکرون
500mic
5.4در 8.56
2750000 ریال
2 رو
1000
پی وی سی 760میکرون
760mic
5.4در 8.56
3900000 ریال
2 رو
1000
پی وی سی 800میکرون
800mic
5.4در 8.56
-
2 رو
1000
پی وی سی طلایی
760mic
5.4در 8.56
6200000 ریال
2 رو
1000
پی وی سی نقره ای
760mic
5.4در 8.56
6200000 ریال
2 رو
1000
نیمه شفاف
760mic
5.4در 8.56
3450000 ریال
2 رو
1000
شیشه ای نیمه شفاف
500mic
5.4در 8.56
2750000 ریال
1 رو
1000
500 میکرون ساده با روکش براق
85-55
3000000 ریال
2 رو
میکرون ساده با روکش براق
650
3600000 ریال
2 رو
1000
ساده با روکش براق متالیک
650
2
4500000 ریال
2 رو

تعرفه تحریر با اندازه نادقیق

جنس
گرم
A6{14.5x10.5}
A5{20x14.5}
A4{29x20}
A3{40x29}
رو
تعداد
تحریر 80 گرم دورو 1000 تایی
80
320000 ریال
550000 ریال
1050000 ریال
2100000 ریال
2 رو
1000
تحریر 80 گرم یکرو 2000 تایی
80
250000 ریال
500000 ریال
1000000 ریال
2000000 ریال
1 رو
1000
تحریر 80 گرم دورو 2000 تایی
80
350000 ریال
700000 ریال
1350000 ریال
2700000 ریال
2 رو
2000
تحریر 80 گرم دورو 5000 تایی
80
500000 ریال
9500000 ریال
2050000 ریال
3500000 ریال
2 رو
5000
تحریر 80 گرم 1رو 5000 تایی
80 گرم
430000 ریال
800000 ریال
1650000 ریال
3300000 ریال
1 رو
5000

تعرفه تحریر با اندازه دقیق یا پرینتری

جنس
گرم
A6{14.5x10.5}
A5{20x14.5}
A4{29x20}
A3{40x29}
رو
تعداد
تحریر فوری 3 روزه
80 گرم
400000 ریال
700000 ریال
110000 ریال
-
1 رو
1000
تحریر فوری 3 روزه
80 گرم
500000 ریال
900000 ریال
1300000 ریال
-
2 رو
1000
تحریر فوری 3 روزه
80 گرم
600000 ریال
850000 ریال
1300000 ریال
-
1 رو
2000
تحریر فوری 3 روزه
80 گرم
550000 ریال
1000000 ریال
1600000 ریال
-
2 رو
تحریر فوری 3 روزه
80 گرم
650000 ریال
1100000 ریال
2100000 ریال
-
1 رو
5000
تحریر فوری 3 روزه
80 گرم
700000 ریال
1200000 ریال
2300000 ریال
-
2 رو
5000

تعرفه گلاسه با اندازه نادقیق

جنس
گرم
A6{14.5x10.5}
A5{21x14.5}
A4{29.7x21}
A3{42x29.7}
رو
تعداد
گلاسه 120 گرم یکرو 1000تا
120
270000 ریال
500000 ریال
9500000 ریال
1900000 ریال
1 رو
1000
گلاسه 120 گرم دورو 1000تا
120
380000 ریال
650000 ریال
1350000 ریال
2700000 ریال
2 رو
1000
گلاسه 120 گرم یکرو 2000تا
120
350000 ریال
650000 ریال
1300000 ریال
2600000 ریال
1 رو
2000
گلاسه 120 گرم دورو 2000تا
120
450000 ریال
750000 ریال
1550000 ریال
3100000 ریال
2 رو
2000
گلاسه 120 گرم یکرو 5000 تا
120
650000 ریال
1250000 ریال
2450000 ریال
4200000 ریال
1 رو
5000
گلاسه 120 گرم دورو 5000 تا
120
750000 ریال
1450000 ریال
2800000 ریال
5200000 ریال
2 رو
5000

تعرفه گلاسه با اندازه دقیق یا پرینتری

جنس
گرم
A6{14.5x10.5}
A5{21x14.5}
A4{29.7x21}
A3{42x29.7}
رو
تعداد
گلاسه فوری 3 روزه
130
400000 ریال
750000 ریال
1300000 ریال
-
1 رو
1000
گلاسه فوری 3 روزه
130
600000 ریال
850000 ریال
1600000 ریال
-
1 رو
2000
گلاسه فوری 3 روزه
130
700000 ریال
1400000 ریال
2500000 ریال
-
1 رو
5000
گلاسه فوری 3 روزه
130
900000 ریال
1800000 ریال
3000000 ریال
-
2 رو
5000
گلاسه فوری 3 روزه
135
550000 ریال
950000 ریال
1600000 ریال
-
2 رو
1000

تعرفه پاکت تحریر

پاکت ها را می توانید بر اساس  قالب های موجود در سایت طراحی نمایید: قالب های پاکت نامه  راهنمایی بیشتر راهنمای طراحی پاکت نامه  

جنس
گرم
(CD)سی دی
ملخی
A5
A4
تعداد
پاکت تحریر 80 گرم 1000تایی
80
850000 ریال
1000000 ریال
1300000 ریال
2400000 ریال
1000
پاکت تحریر 80 گرم 2000تایی
80
1350000 ریال
1300000 ریال
2200000 ریال
3400000 ریال
2000
پاکت تحریر 80 گرم5000تایی
80
2300000 ریال
2500000 ریال
2700000 ریال
5200000 ریال
5000
پاکت کتان 120 گرم
120
-
1300000 ریال
14500000 ریال
25000000 ریال
1000

تعرفه پاکت گلاسه

پاکت ها را می توانید بر اساس  قالب های موجود در سایت طراحی نمایید. قالب های پاکت نامه   راهنمایی بیشتر راهنمای طراحی پاکت نامه  

جنس
گرم
(CD)سی دی
ملخی
A5
A4
تعداد
پاکت گلاسه 1000 تایی
120
1100000 ریال
1300000 ریال
1850000 ریال
2800000 ریال
1000
پاکت گلاسه 2000 تایی
120
1650000 ریال
2000000 ریال
2850000 ریال
5400000 ریال
2000
پاکت گلاسه 5000 تایی
120
3350000 ریال
4000000 ریال
5900000 ریال
11000000 ریال
5000
پاکت گلاسه 300گرم
300
2200000 ریال
-
-
-
1000
پاکت سی دی با درب سفید با یووی معمولی
300
150000 ریال
-
-
-

تعرفه ست اداری

جنس
قیمت / ریال
توضیحات
رو
تعداد
کتان امباس(پاکت a4,a5,نامه)
1 رو
1000
پوستر تحریر 70-50
1 رو
1000
پوستر تحریر 70-50
1 رو
2000
پوستر گلاسه 135 70-50
1 رو
1000
پوستر گلاسه 135 70-50
1 رو
2000
پوستر تحریر 45-60 80 گرم
1 رو
1000
پوستر تحریر 45-60 80 گرم
1 رو
2000
پوستر گلاسه 135 60-45
1 رو
1000
پوستر گلاسه 135 45-60
1 رو
2000
پوستر تحریر 80گرم 70-50
2 رو
1000
پوستر تحریر 80 گرم 70-50
2 رو
2000
پوستر تحریر 80گرم 60-45
2 رو
2000
پوستر تحریر 80گرم 60-45
2 رو
1000
پوستر گلاسه 135 70-50
2 رو
1000
پوستر گلاسه 135 70-50
2 رو
2000
پوستر گلاسه 135 60-45
2 رو
1000
پوستر گلاسه 135 60-45
2 رو
2000
پوستر گلاسه 135 50-35
1 رو
1000
پوستر گلاسه 135 50-35
1 رو
2000
پوستر تحریر 80 گرم 50-35
1 رو
2000